ATS2020

Vrednotenje transverzalnih veščin

 

vodja projekta: dr. Eva Klemenčič

center: Center za uporabno epistemologijo

spletna stran projekta: http://www.ats2020.eu/

časovno obdobje trajanja projekta: 2015 do 2018

 

Namen projekta je vzpostaviti model vključevanja t.i. transverzalnih veščin v redno šolsko delo oziroma njihovo integracijo v vertikalni kurikul. Pri tem se projekt pomembno naslanja na dosežke projekta EUFolio, v okviru katerega je bil projekt ATS2020 tudi zasnovan. Temelj obeh projektov je t.i. na učenca usmerjena pedagogika oziroma njena specifična uresničitev imenovana formativno spremljanje (ožje, Assessment for Learning AfL). Ti pristopi so pomembno podprti z uporabo IKT orodij, predvsem e-listovnika.

 

Sodeloujoči raziskovalci/-ke na Pedagoškem inštitutut:

 

sodelujoče partnerske organizacije:

  • vodilni partner: Ciprski pedagoški inštitut (CPI); ostali partnerji v projektu (originalni nazivi oz. nazivi v angleškem jeziku): Ministry of Education and Culture, Nicosia; Centre for Educational Research and Evaluation (CERE), Nicosia; Danube University Krems, Krems Austria; CVO Antwerpen, Hoboken, Belgium; Croatian Academic and Research Network, Zagreb, Croatia; Foundation of INNOVE, Tallin, Estonia; University of Tampere, Tempere, Finland; Computer Technology Institute & Press “Diophantus”, Rion Achaias, Greece; Monaghan Education Centre, Knockaconny, Ireland; H2 Learning Limited, Dublin, Ireland; Centre of Information Technologies in Education, Vilnius, Lithuania; Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, Santiago de Compostela, Spain.
  • pridruženi partnerji: (originalni nazivi): Ministry of Education, Estonia; Microsoft Operations Ltd., Ireland; Adobe, Belgium; Trinity College Dublin, Ireland; Welsh Assembly Government, UK
  • partnerji iz Slovenije: PI, RIC, MIZŠ, ZRSŠ.

vir/financer: EACEA

Dostopnost