Zbrana dela Primoža Trubarja

Zbrana dela Primoža Trubarja so veliki nacionalni izdajateljski projekt. Njihov namen je »zaokrožiti dosedanja znanstvena prizadevanja za osvetlitev dela prvega slovenskega pisatelja« (Igor Grdina).

Z objavo vseh spisov našega reformatorja, in sicer v podobi kar najmanj interpretativne znanstvenokritične edicije, je namen zbirke tudi narediti Trubarjeva dela v prvi vrsti dostopna sodobnemu bralcu in tako spodbuditi raziskovanje omenjenega obdobja v okviru različnih strok.

Znanstveno-izdajateljski projekt Zbrana dela Primoža Trubarja ni rezultat običajnega urednikovanja, temveč svoj nastanek dolguje več kot dve desetletji trajajočemu temeljnemu raziskovalnemu delu na meji med izdajateljstvom in znanstvenokritično edicijo. Izdana Trubarjeva besedila namreč spremljajo ustrezne znanstvene razprave, ki niso samo komentarji, kakor je običajno pri izdajah del slovenskih pesnikov in pisateljev med 18. in 20. stoletjem, temveč gre za študije, ki vključujejo vsaj zgodovinopisje, literarno vedo, imagologijo in zgodovino idej ter verovanj. Brez zadevnih študij, ki bralcu znanstveno poglobljeno razlagajo »mentalni slovar« v času nastanka Trubarjevih del, bi bila besedila prvega škofa slovenske evangeličanske cerkve in prvega slovenskega pisatelja – prve slovenske knjige – stoletja po nastanku za današnjega bralca pretežno nerazumljiva.

IZDAJE

Prikaži vse izdaje

Zbrana dela Primoža Trubarja (planirane prve elektronske, pregledane in dopolnjene izdaje zgolj v tiskani obliki izdanih knjig Zbranih del Primoža Trubarja)


 • Zbrana dela Primoža Trubarja 5: Jonatan Vinkler (ur.), Ta celi psalter Davidov 1566 (predvideni izid: 2019)
 • Zbrana dela Primoža Trubarja 4: Jonatan Vinkler (ur.), Kancionali Primoža Trubarja (predvideni izid: 2020)
 • Zbrana dela Primoža Trubarja 3: Jonatan Vinkler (ur.), Gradnja “cerkve slovenskega jezika”: Articuli 1562, Cerkovna ordninga 1564, Ta slovenski koledar 1557/1582 (predvideni izid: 2021)

Uredniki Zbranih del Primoža Trubarja:


Glavna urednika

 • prof. ddr. Igor Grdina (glavni urednik Zbranih del Primoža Trubarja I–V; 2002–2009)
 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (glavni urednik Zbranih del Primoža Trubarja VI–XIV; 2009–)

Uredniki posameznik izdaj

 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler (urednik ZDPT III–V, VIII in XII-XIX, sourednik pri VI in prvi urednik pri IX; 2005–)
 • dr. Fanika Krajnc-Vrečko (urednica ZDPT I, II in VI, VII in X; 2002, 2003, 2010, 2012)
 • Edvard Vrečko ✝︎ (urednik ZDPT XI, 2011)
 • mag. Maja Šetinc in Blaž Javornik (sourednika ZDPT IX, 2015)

Oblikovanje in prelom:


 • Matjaž Vipotnik ✝︎ (oblikovanje Zbranih del Primoža Trubarja I–V; 2002–2009)
 • ing. Primož Orešnik (prelom: Zbrana dela Primoža Trubarja IV–XIV, 2007–2018; oblikovanje: Zbrana dela Primoža Trubarja VI–XIV, 2010–2018)

 

Izdajo Zbranih del Primoža Trubarja pri Pedagoškem inštitutu je podprla Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, in sicer preko večletnega projekta objave zahtevnih knjižnih del.


Obseg zbirke:


 • Število knjig: 14
 • Število strani: 8444
 • Število komentarjev in razlagalnih opomb: 11483
 • Vse knjige Zbranih del Primoža Trubarja VI-XIV so odprtokodne in prostodostopne izdaje; za njihovo uporabo velja licenca CC BY-NC-ND 4.0.
Dostopnost