Rezultati

 

Naloge:

 

 

Baze podatkov

Mednarodne podatkovne baze so javno dostopne na mednarodni spletni strani raziskave TIMSS 11.

Sistem sestavljajo ločene datoteke s podatki, pridobljenimi s različnimi vprašalniki. Sistem baz je pripravljen za povezovanje med državami in znotraj posamezne države z uporabo programske opreme (IDB Analyzer), ki omogoča pravilne izračune dosežkov in standardnih napak glede na značilnosti kompleksnega vzorca.

Za nacionalne analize smo pripravili podatkovne datoteke z nacionalno dodanimi spremenljivkami, ki obenem že vsebujejo tudi nekatere povezave med podatki in slovenske opise spremenljivk. Seveda je še vedno potrebno za analize uporabiti IDB Analyzer. Analize se opravijo na ravni učencev, podatke se obteži s skupno utežjo učenca.

Podatki za učence 8. razreda: 

 

Vprašalniki:

 

Za vprašanja in pomoč pri uporabi podatkov pišite na e-naslov: barbara.japelj@pei.si.

Blog

Jeseni 2011 je zaživela projektna spletna stran za lažje seznanjanje z raziskavo: TIMSS Slovenija blog

Poročanje o raziskavi želimo čim bolj približati uporabnikom. Ker zaradi tehničnih omejitev trenutna spletna stran ne omogoča nobene spletne komunikacije z bralci, smo vzpostavili dodatno spletno mesto. V obliki bloga sproti objavljamo aktualne informacije, odpiramo razprave o rezultatih in objavljamo povezave na gradiva in članke, ki govorijo o TIMSS ali se nam zdijo pomembni za razvoj pouka matematike in naravoslovja.

 

Dostopnost