Odbori

Programski odbor:


dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora
dr. Gašper Cankar, Državni izpitni center
dr. Mara Cotič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
dr. Alenka Flander, CMEPIUS
dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
dr. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut, SLODRE
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
dr. Marina Lukšič-Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut


Organizacijski odbor:


dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut, SLODRE
mag. Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut

Dostopnost