ICCS 2016

ICCS je Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja, ki jo na mednarodni ravni koordinira IEA (Mednarodna organizacija za evalviranje učinkov izobraževanja), v Sloveniji pa Pedagoški inštitut.

Namen raziskave je raziskati, na kakšne načine se mladi v različnih državah (oziroma izobraževalnih sistemih) pripravljajo na (aktivno) državljanstvo. S tem ciljem meri naslednje:

  • vednost, konceptualno razumevanje in kompetence na področju državljanske vzgoje in izobraževanja;
  • stališča na področju državljanstva in pripravljenosti do (so)delovanja v družbenih oz. državljanskih aktivnostih.

Slovenija sodeluje v raziskavi tretjič (1999 – takrat pod imenom CivEd; 2009, 2016), zato je mogoče prikazati tudi trende med posameznimi cikli raziskave.

V ciklu 2016 je na mednarodni ravni sodelovalo 24 izobraževalnih sistemov, tudi Slovenija. V Sloveniji je sodelovalo 135 šol, 2.844 učencev 8. razredov ter 2.056 učiteljev.

Raziskava se bo na mednarodni ravni zaključila v letu 2018, a vendarle je mogoče predstaviti nekaj ključnih ugotovitev.

Trajanje raziskave: 2014 – 2017


Gradiva


Dostopnost