ICCS 2009

Cilj raziskave ICCS 2009 je raziskati, kako po različnih državah v okviru obveznega šolanja 14-letnike pripravljajo na njihovo vlogo državljana oziroma državljanke. Raziskava se osredotoča na vednost učencev s področja državljanske vzgoje in na njihova stališča, zaznave in dejavnosti na tem področju. Preučuje tudi razlike med državami glede na to, kako so te razlike povezane z značilnostmi učencev, šol, učiteljev in družbenim kontekstom, pa tudi z nacionalnimi značilnostmi. Za Slovenijo pa je raziskava pomembna tudi zaradi intenzivnega dogajanja na področju kurikularnega urejanja državljanske vzgoje.

  • Število sodelujočih držav oz. šolskih sistemov: 38
  • Ciljna populacija: učenci 8. razredov (v Sloveniji tudi učenci 9 razredov)
  • Število sodelujočih šol v vsaki državi: 150-170 šol

 

Trajanje raziskave: 2007 – 2009

Dostopnost