Krepitev kakovosti predšolske vzgoje preko participacije (EQUAP) je projekt programa Erasmus+ (strateško partnerstvo na področju šolskega izobraževanja), v katerem smo v letih 2014-2017 sodelovali s še desetimi partnerji iz sedmih držav (Italija, Latvija, Grčija, Švedska, Portugalska, Belgija, Slovenija). V strateško partnerstvo so bili vključeni 3 vrtci, 2 lokalni organizaciji, ki upravljata z vrtci, 1 organizacija, ki izvaja izobraževanja, 2 univerzi, 2 raziskovalni inštituciji in 1 transnacionalna mreža.

Opravili smo raziskavo na temo participacije družin v predšolski vzgoji, izmenjali dobre prakse ter oblikovali kazalnike kakovosti na temo participacije družin. Te dejavnosti so vodile k oblikovanju zbirke orodij – toolboxa, katerega cilj je spodbujanje participacije družin v predšolski vzgoji in varstvu v sistemih na lokalni/nacionalni ravni.

www.equap.eu/