Odbori

Programski odbor:


Mitja Sardoč, PhD, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora
dr. Gašper Cankar, Državni izpitni center
dr. Mara Cotič, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
dr. Alenka Flander, CMEPIUS
dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
dr. Mojca Juriševič, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut; SLODRE
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
dr. Marina Lukšič-Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut


Organizacijski odbor:


dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut; SLODRE
mag. Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
Mitja Sardoč, PhD, Pedagoški inštitut
dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut

Dostopnost