Raziskovalni centri

Raziskovalni centri so raziskovalno samostojne enote, ki med seboj tesno sodelujejo. Raziskovalna področja sodelavcev inštituta zajemajo razvijanje temeljnih ved kot so filozofija, pedagogika, sociologija, psihologija, lingvistika, antropologija – vse s poddisciplinami in interdisciplinarnimi preseki ter izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskav na omenjenih področjih. Poleg izvajanja raziskovalno razvojnih projektov opravljajo centri še:

  • usposabljanje mladih raziskovalcev;
  • pedagoško delo;
  • povezovanje tujih in domačih institucij ter raziskovalcev;
  • druge naloge.

Raziskovalna dejavnost inštituta poteka v okviru Programske skupine za edukacijske raziskave, ki združuje naslednje raziskovalne centre/enote:


 

Dostopnost