Program

Program

8.30-9.00

registracija (avla)

9.00-9.30

pozdravni nagovori (Atrij):

dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta

dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut, SLODRE

dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora

9.30-10.15

plenarno predavanje (Atrij):

prof. Harvey Siegl (Ed.D., Harvard University): Should Teachers Aim for Student Belief?: The Case of Evolution (predavanje bo potekalo v angleščini)

10.15-10.45

odmor (predstavitev posterjev) (Atrij)

10.45-12.45

predstavitve referatov v 5 predavalnicah

12.45-13.45

kosilo

13.45-14.30

plenarno predavanje (Atrij):

red. prof. dr. Mirjana Ule (Fakulteta za družbene vede): Izobraževanje je kot spakirati nahrbtnik in se odpraviti na pot – Razmerja med učitelji, starši in otroci in njihov vpliv na izobraževalne poteke in izbire v Sloveniji

14.35-15.55

predstavitve referatov v 5 predavalnicah

15.55-16.15

odmor

16.15-17.55

predstavitve referatov v 5 predavalnicah

18.00-18.30

podelitev priznanj in zaključek konference (atrij)


Program vseh prispevkov na konferenci in program po sekcijah:


Dostopnost