SITES M2

SITES Modul 2 je kvalitativna raziskava inovativnih pedagoških praks oz. inovacij, ki pri poučevanju uporabljajo tehnologijo. V raziskavi je sodelovalo 28 držav iz Severne Amerike, Južne Amerike, Evrope, Azije in Afrike. Nacionalni koordinatorji so v vsaki od sodelujočih držav identificirali inovativne pedagoške prakse, ki se uporabljajo v razredu ter z določenimi metodami in instrumenti zbrali podatke in analizirali pedagoške prakse učiteljev in učencev, vlogo IKT v teh praksah ter vsebinske dejavnike, ki podpirajo in vplivajo na te prakse.

Trajanje raziskave: 1999 – 2002

Nacionalna koordinatorica: Barbara Neža Brečko

 

Neposredni cilji projekta so bili:

  • prepoznati in ponuditi bogat primerjalni opis inovativnih pedagoških praks iz različnih držav sveta, ki temeljijo na IKT, da bi omogočili njihovo širšo uporabo na šolah tudi v drugih državah;
  • strokovnjakom za šolski sistem ponuditi informacije, ki bi jih lahko uporabili za sprejemanje odločitev o uporabi IKT pri pouku v Sloveniji, za oblikovanje kurikulov, ki bi vključevali IKT v prizadevanju za napredovanje slovenskega izobraževanja;
  • ponuditi učiteljem in ostalim praktikom nove ideje, kako uporabiti IKT za izboljšanje pouka v razredu;
  • v polje raziskovalnih rezultatov in teorij dodati izsledke o ozadju in dejavnikih znotraj držav in med državami, ki prispevajo k uspešni uporabi inovativnih tehnološko podprtih pedagoških praks.

 

Objave: SITES M2 – poročilo

Dostopnost