Dissertationes

Zbirka Dissertationes (ISSN 1855-9638) je namenjena izdajanju novih izvirnih znanstvenih razprav in ponovni objavi že izdanih, toda (na tržišču morda nedostopnih ali ne dovolj dostopnih) pregledanih, dopolnjenih in/ali predelanih znanstvenih del s področja humanistike in družboslovja.

Urednik: red. prof. dr. Igor Ž. Žagar

Struktura izdaj v zbirki Dissertationes.

IZDAJE

Globalne kompetence slovenskih učencev in učenk: konceptualni in empirični vpogledi


Avtor: Klaudija Šterman Ivančič, Urška Štremfel


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Občutek pripadnosti šoli, dobrobit in učna uspešnost učencev in učenk: vpogledi mednarodnih raziskav znanja


Avtor: Klaudija Šterman Ivančič, Urška Štremfel, Igor Peras, Barbara Japelj Pavešić


Vrsta gradiva:


Obseg: 166 strani

Four Critical Essays on Argumentation


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 150 strani

Učitelj kot retorik: retorično-argumentativni vidiki pedagoškega diskurza


Avtor: Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Barbara Domajnko


Vrsta gradiva:


Obseg: 284 strani

Prispevki k didaktiki filozofije/etike


Avtor: Marjan Šimenc


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Vedenjske težave in učna uspešnost


Avtor: Maša Vidmar


Vrsta gradiva:


Obseg: 194 strani

Dejavniki bralne pismenostiv raziskavi PISA 2009


Avtor: Melita Puklek Levpušček, Anja Podlesek, Klaudija Šterman Ivančič


Vrsta gradiva:


Obseg: 136 strani

Drugo pedagoškega diskurza


Urednik(i):


Vrsta gradiva:


Obseg: 254 strani

Neformalno učenje? Kaj pa je to?


Urednik(i):


Vrsta gradiva:


Obseg: 302 strani

Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo 


Avtor: Gregor Pobežin


Vrsta gradiva:


Obseg: 252 strani

Uporniki, “hudi farji” in Hudičevi soldatje


Avtor: Jonatan Vinkler


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

Umetnost v realnosti


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 138 strani

Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji


Avtor: Marcello Potocco


Vrsta gradiva:


Obseg: 286 strani

Spoli, seksualnost in nasilje skozi nove medije


Avtor: Valerija Vandramin, Renata Šribar


Vrsta gradiva:


Obseg: 156 strani

Evropa med socializmom in neoliberalizmom: Evropa v slovenskih medijih


Avtor: Igor Ž. Žagar, Primož Krašovec


Vrsta gradiva:


Obseg: 272 strani

V primežu medplemiških prerivanj


Avtor: Tone Ravnikar


Vrsta gradiva:


Obseg: 522 strani

Kako so Evropejci odkrili neznane dežele in se spoznali z novimi ljudstvi


Avtor: Janja Žmavc, Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 398 strani

Slovenian Lectures


Avtor: Oswald Ducrot


Vrsta gradiva:


Obseg: 118 strani

Sledi šolskega razvoja na Slovenskem


Avtor: Aleš Gabrič


Vrsta gradiva:


Obseg: 192 strani

Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih sprememb


Avtor: Tatjana Vonta


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Kdo je uspešen v slovenskih šolah?


Urednik(i):


Vrsta gradiva:


Obseg: 182 strani

Transumetnost


Avtor: Polona Tratnik


Vrsta gradiva:


Obseg: 164 strani

Od performativa do govornih dejanj


Avtor: Igor Ž. Žagar


Vrsta gradiva:


Obseg: 186 strani

Vzgoja družbe


Avtor: Darko Štrajn


Vrsta gradiva:


Obseg: 204 strani

Homo spectator


Avtor: Lidija Tavčar


Vrsta gradiva:


Obseg: 158 strani

Argumentacija v jeziku


Avtor: Igor Ž. Žagar, Mojca Schlamberger Brezar


Vrsta gradiva:


Obseg: 226 strani

Prikaži vse izdaje
Dostopnost