Novice

Vabilo k prijavi povzetka na 9. znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

Tudi v letu 2024 Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo 9. znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Umetna inteligenca v vzgoji in izobraževanju«. Konferenca bo potekala dva dni, in sicer v sredo, […]

več

Javna objava prvih rezultatov Evropskega regionalnega modula ICCS 2022

Pred nami je javna objava prvih rezultatov Evropskega regionalnega modula ICCS 2022. Evropski regionalni modul ICCS 2022 je bil razvit z namenom, da se »izmerijo« vidiki državljanske vzgoje in izobraževanja, ki so (bili) opredeljeni kot pomembni za evropski kontekst, in sicer ob upoštevanju številnih družbenih in političnih vprašanj, relevantnih za Evropo. Politična participacija, podnebne spremembe, […]

več

RESIGNIRANO ODPRTO PISMO SLOVENSKIM AKADEMSKIM ZDRUŽENJEM

Spoštovana Slovenska akademija znanosti in umetnosti, spoštovana Rektorska konferenca Republike Slovenije, spoštovana Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenija, spoštovane kolegice in kolegi!   Takole se glasi ena od trditev, ki jo že več kot štiri mesece poslušamo v slovenskih in tujih medijih, ne da bi jo kakorkoli problematizirali, se vprašali po njeni verodostojnosti ali jo skušali […]

več

Izjava Pedagoškega inštituta ob združevanju ljubljanskih vrtcev

Na Pedagoškem inštitutu, kjer se ukvarjamo tudi s kakovostjo vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih, z zaskrbljenostjo spremljamo informacije o nameri reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana. Spornih se nam namreč zdi kar nekaj vidikov zagotavljanja kakovosti. Eden od kazalnikov kakovostnega vrtca je zmožnost, da se odziva na potrebe otrok, družin in zaposlenih. Ker predlog predvideva, […]

več

Vabilo na mednarodni spletni dogodek projekta ROKA v ROKI

Pridružite se nam na zadnjem mednarodnem spletnem dogodku projekta ROKA v ROKI, ki bo potekal v sredo, 7. februarja, med 10.00 in 12.00. Na dogodku vam bomo predstavili učinke programa ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev na dobro počutje učiteljev in njegove pozitivne učinke na kakovost izobraževanja. Govorili bomo o: ključnih konceptih programa ROKA […]

več

Vabilo na zaključni dogodek projekta ROKA v ROKI

Učinki programa ROKA v ROKI: Ali lahko v Sloveniji podpremo socialne in čustvene kompetence ter prepoznavanje različnosti pri učiteljicah in učiteljih Kdaj: četrtek, 15. februar 2024, s pričetkom ob 9.00 Kje: Hotel Slon, Slovenska cesta 34, Ljubljana Prijava: https://1ka.arnes.si/a/d4158b9b Na dogodku bomo prvič predstavljeni rezultati triletnega evropskega projekta ROKA v ROKI: Opolnomočenje učiteljic in učiteljev […]

več

Izjava direktorja Pedagoškega inštituta ob letošnjih rezultatih mednarodnih raziskav znanja

Pedagoški inštitut je v letu 2023 predstavil rezultate treh mednarodnih raziskav znanja, ki jih izvaja za MVI, z namenom izboljšave vzgojno-izobraževalnega procesa: meseca maja PIRLS 2021 (Mednarodno raziskavo bralne pismenosti), novembra ICCS 2022 (Mednarodno raziskavo državljanske vzgoje in izobraževanja; obe potekata pod okriljem IEA, Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov) in decembra raziskavo PISA 2022 […]

več

SPOROČILO ZA JAVNOST: Znani rezultati mednarodne raziskave bralne, matematične in naravoslovne pismenosti PISA 2022

Najnovejši podatki raziskave, pri kateri sodelujejo 15 let stari mladostniki iz kar 83 držav, pri mladih iz slovenskih šol kažejo na splošen upad tako pri matematični, kot tudi pri bralni in naravoslovni pismenosti. Povprečna dosežka iz matematike in naravoslovja se sicer še vedno umeščata nad povprečje držav članic OECD, dosežek iz bralne pismenosti pa je, […]

več

Kolokvij ob izidu publikacije Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi

Vabimo vas na kolokvij ob izdaji publikacije Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi, ki bo potekal v petek, 15. 12. 2023 v sejni sobi Pedagoškega inštituta, Gerbičeva ulica 62, Ljubljana. Pedagoški leksikon je nastal kot plod sodelovanja med Pedagoškim inštitutom in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v okviru projekta Dostopni slovarji, dostopni posnetki, […]

več

Vabilo na predavanje dr. Kamila Wieleckega

Pedagoški inštitut in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani vabita na predavanje poljskega antropologa dr. Kamila Wieleckega (College of Liberal Arts and Sciences, Univerza v Varšavi) z naslovom: Undergoing a Shock of Cultural Diversity: Polish Schools in the Face of Inflow of Refugee Students from Ukraine (V šoku zaradi kulturne raznolikosti: Soočanje […]

več

Dostopnost