Novice

NOVO: izšel zbornik Talents and Distributive Justice

Pri založbi Routledge  je v okviru programa ‘Special-Issues-as-Books’ izšla tematska številka Talents and Distributive Justice (revija Educational Philosophy and Theory (letnik 53, št. 8)). Poleg člankov, ki so bili objavljeni v tej tematski številki, zbornik Talents and Distributive Justice prinaša še dva dodatna prispevka. Avtorji prispevkov so Mitja Sardoč in Tomaž Deželan, Jaime Ahlberg, Johannes Giesinger, Kirsten Meyer, Johathan J.B. Mijs, Mark C. Vopat, Winston C. Thompson, […]

več

Izšla tematska številka o knjigi The Tyranny of Merit

Pri reviji Theory and Research in Education (letnik 20, št. 2) je izšla tematska številka o knjigi The Tyranny of Merit, enega najbolj znanih sodobnih političnih filozofov, Prof. Michaela Sandela (Harvard University, ZDA). V njej Prof. Sandel problematizira t.i. ‘meritokratično racionalnost’ ter s tem povezano pojmovanje enakih možnosti, vlogo in pomen javnega šolanja v sodobnih družbah itn. Avtorji […]

več

Razpisi za najboljše doktorsko delo, izjemne dosežke ter za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta, v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), tudi za leto 2022 razpisuje: Priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja (razpis, prijavni obrazec) Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja (razpis, prijavni obrazec) Priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje […]

več

7. znanstvena konferenca “Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju”

Tudi letos Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo 7. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti«. Konferenca bo potekala […]

več

Razpis za delovno mesto asistent z doktoratom

šifra DM: H019001 Trajanje zaposlitve za določen čas: 5 mesecev. Opis del in nalog: sodelovanje pri znanstveno raziskovalnih nalogah, programih, projektih in v strokovnih skupinah in/ali vodenje manjših znanstveno-raziskovalnih projektov; samostojno raziskovalno in strokovno delo in sodelovanje pri opravljanju zahtevnih nalog; sodelovanje pri izvajanju drugih nacionalnih in mednarodnih projektov; objavljanje znanstveno raziskovalnih in strokovnih del […]

več

JAVNI RAZPIS za kandidate/-ke za mladega/-o raziskovalca/-ko v letu 2022

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov ali kandidatk za mladega/-o raziskovalca/-ko, ki se bo usposabljal/a v okviru raziskovalnega programa P5-0106 EDUKACIJSKE RAZISKAVE, na Pedagoškem inštitutu, za pridobitev doktorata znanosti. Ime in priimek mentorja: dr. Plamen V. Mirazchiyski. ARRS klasifikaciji delovanja mentorja: 5.01.00  Družboslovje (področje: vzgoja in izobraževanje); 7.02.00  Interdisciplinarne raziskave. Kandidati/-ke morajo svoje vloge oddati do vključno […]

več

Razpis za delovno mesto RAČUNOVODJA VII/2

Računovodja VII/2 (na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi) (šifra: J017093) tarifni razred: VII/2 poskusno delo: 4 mesece Opis del in nalog: organiziranje in izvajanje dela v računovodstvu; vodenje poslovnih knjig, usklajevanje analitične in sintetične evidence; računovodenje Erasmus in drugih mednarodnih projektov; izdelava projektnih navodil, poročil in priporočil; priprava, oblikovanje in oddaja projektnih poročil; vodenje […]

več

Razpis za delovno mesto RAČUNOVODJA VII/1

Računovodja VII/1 (na javnem zavodu z do 200 zaposlenimi) (šifra: J017090) tarifni razred: VII/1 poskusno delo: 4 mesece Opis del in nalog: vodenje glavne knjige in pomožnih knjig po Zakonu o računovodstvu za proračun; zbiranje in urejanje podatkov za knjiženje ter izvajanje računovodske kontrole; usklajevanje analitične in sintetične evidence; pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov […]

več

Razpis za delovno mesto POMOČNIK/POMOČNICA DIREKTORJA

Pomočnik/Pomočnica direktorja (šifra: B017400) tarifni razred: VII/2 poskusno delo: 4 mesece Opis del in nalog: priprava letnega poročila; priprava letnega programa dela; priprava rebalansov (v sodelovanju z računovodstvom); priprava letnega “razreza” plač in/oz. odstotkov zaposlitve; spremljanje in organizacija vodenja projektov; sledenje spremembam raziskovalne zakonodaje in priprava implementacije teh sprememb; sodelovanje s pravno in računovodsko službo; […]

več

10. mednarodna filozofska konferenca in delavnica Sørena Kierkegaarda

Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soren Kierkegaard (CERI SK) in KUD Apokalipsa, kjer kot pobudnik in soorganizator sodeluje tudi naš sodelavec Igor Bijuklič, prireja ob 120. obletnici rojstva in 30. obletnici smrti Güntherja Andersa (1902–1992) mednarodno konferenco posvečeno delu in aktualizaciji misli tega prodornega, a spregledanega misleca “dobe ekstremov” kot mnogi označujejo 20. stoletje. Ključno vprašanje, ki […]

več