Transition Is our Mission

vodja projekta na PI: Petra Zgonec
center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
trajanje projekta: 2019-2022
spletna stran projekta: https://www.korakzakorakom.si/transition-is-our-mission


Triletni projekt Transition is our mission poteka pod okriljem Pedagoškega inštituta, skupaj s še 8 partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Latvije.

Namenjen je ozaveščanju strokovnih delavcev vrtcev in šol o pomenu zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo in dvigu njihovih kompetenc na tem področju.

V prvi fazi bomo analizirali obstoječe stanje na področju zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtčevskega v šolsko okolje. Analiza bo obsegala podatke, ki jih bomo pridobili z vprašalniki za vzgojitelje in učitelje, s strukturiranimi intervjuji s predšolskimi in šoloobveznimi otroki ter z vprašalniki za starše.

V drugi fazi bomo intenzivno sodelovali s partnerskimi vrtci in šolami pri razvoju pilotnega modula za usposabljanje strokovnih delavcev vrtcev in šol na temo zagotavljanja mehkega prehajanja otrok iz vrtca v šolo. Z namenom oblikovanja skupnega razumevanja tranzicije bo na ravni vsake države vzpostavljena učeča se skupnost vzgojiteljev in učiteljev. Priprava pilotnega modula bo temeljila na izmenjavi izkušenj in dobrih praks, ki si jih bomo projektni partnerji izmenjali na študijskihm obiskih.

Na podlagi pripravljenega pilotnega modula bomo izvedli usposabljanja o zagotavljanju tranzicije, ki se jih bodo hkrati udeležili tako vzgojitelji kot tudi učitelji. Na ravni vsake vključene države bomo izvedli 5 tovrstnih usposabljanj.

Ob zaključku projekta bomo izdali priročnik za strokovne delavce vrtcev in šol o zagotavljanju mehkega prehoda otrok iz vrtčevskega v šolsko okolje.

Konzorcij sestavljajo:

  1. Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakomPedagoški inštitut + OŠ heroja Janeza Hribarja in vrtec Polhek Stari trg pri Ložu (Slovenija)
  2. Izglītības iniciatīvu centra + Valmieras 5. vidusskola in Valmieras 2. PII Ezitis (Latvija)
  3. Pučko otvoreno učilište Korak po korak + OŠ »Braca Bobetko« Sisak in Dječiji vrtići Sisak Novi (Hrvaška)

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+.

Dostopnost