7. znanstvena konferenca 2022

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju:

Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti

21. in 22. september 2022

Tudi v letu 2022 so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirali 7. znanstveno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Digitalizacija vzgoje in izobraževanja – priložnosti in pasti«.

Osnovni cilj znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi raziskovalni in praktični vidik digitalizacije v vzgoji in izobraževanju, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Konferenca je potekala 21. in 22. septembra 2022, v prostorih Filozofske fakultete Univerza v Ljubljani (Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana).

Na dvodnevni konferenci, je bilo predstavljenih 37 prispevkov, 1 panelna razprava in ena predstavitev doktorske naloge v delu. Več si lahko preberete v objavljanem zborniku povzetkov.

Na konferenci sta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Marko Radovan s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Alenka Kepic Mohar z izobraževalnega založništva pri Mladinski knjigi, konferenca pa se je zaključila z okroglo mizo z naslovom »Izkušnje in posledice Covid obdobja: kaj sporočajo empirični podatki?«.

 

prof. dr. Igor Ž. Žagar, Predsednik programskega odbora konference in v. d. direktorja Pedagoškega inštituta
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS
izr. prof. dr. Damijan Štefanc, Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Dostopnost