DIDESU

Diferenciacija poučevanja za nadaljnji profesionalni razvoj učiteljev in učencev

Vodja projekta: dr. E. Klemenčič (vodja na PI)

Sodelujoči raziskovalci/-ke: dr. T. Rutar Leban (Center za evalvacijske študije)

spletna stran projekta: http://www.didesu.cy.net/

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta je bil pridobivanje potrebnih spretnosti in znanj za učitelje, da bi učinkovito diferencirali pouk kot odziv na potrebe učencev. Poleg tega je poskušal projekt krepiti etos sodelovanja znotraj vsake posamezne šole.

Dostopnost