ICILS 2023

Mednarodna študija o računalniški in informacijski pismenosti (International Computer and Information Literacy Study, ICILS) proučuje računalniško in informacijsko (RI) pismenost učencev osnovne šole v različnih državah. ICILS teče pod okriljem IEA, mednarodnega združenja za proučevanje učinkov izobraževanja.

Raziskava proučuje razlike v dosežkih računalniške in informacijske pismenosti med državami ter med šolami v državah na način, da je mogoče povezati dosežke s poučevanjem oziroma uporabo IKT pri pouku.


Zagotavljanje varovanja in anonimiziranja zbranih podatkov


Dostopnost