Za doktorske študente

K prijavi na 6. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju« smo posebej povabili doktorske študente_ke, ki bi želeli_e predstaviti svoje delo v okviru doktorskega študija.

Znotraj te sekcije se je predstavila doktorska študentka Ljiljana Gomerčić (Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta) s predstavitvijo svojega doktorskega dela v nastajanju z naslovom “Vloga vzgojitelja v procesu samoregulacijskega učenja otrok v vrtcu”.

Dostopnost