PISA 2021/PISA 2022

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA (Programme for International Student Assessment) je obsežen in dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti 15-letnih mladostnikov iz držav članic OECD (Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj) ter držav partneric. Raziskava PISA 2021 je osmi cikel tega projekta, kjer je že tretjič poudarjeno področje matematična pismenost, manj poudarjeni pa bralna in naravoslovna pismenost. Dodatno, četrto področje merjenja, je tokrat ustvarjalno mišljenje.

Kot v vsakem ciklu raziskave, je v letu pred glavno izvedbo na šolah načrtovana izvedba predraziskave, priprave pa se začnejo že leto pred tem. V okviru raziskave PISA 2021 je bila izvedba predraziskave načrtovana v letu 2020, časovno okno za izvedbo predraziskave na terenu pa je bilo v Sloveniji načrtovano od 13. marca do vključno 23. aprila 2020. Ker so bile v tem času srednje in osnovne šole zaradi epidemije nove virusne bolezni COVID-19 zaprte, izvedba predraziskave PISA 2021 na šolah ni bila realizirana. Podobna situacije je bila tudi v drugih sodelujočih državah, saj se v večini predraziskava sploh ni začela, ponekod pa je bila prekinjena zaradi izrednih razmer.

Sekretariat OECD je tako vse sodelujoče države obvestil o spremembi poteka raziskave PISA 2021. Upravni odbor raziskave PISA se je junija 2020 odločil, da se zaradi pandemije nove virusne bolezni COVID-19 glavno raziskavo cikla PISA 2021 preloži za eno leto. Glavna raziskava je tako potekala v letu 2022. Raziskava se zaradi novih časovnih terminov imenuje »Raziskava PISA 2022«.


RezultatiGradiva


Dostopnost