Odbori

Programski odbor:


dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora
dr. Gašper Cankar, Državni izpitni center
dr. Alenka Flander, CMEPIUS
dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
dr. Milena Ivanuš Grmek, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
dr. Mojca Juriševič, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
dr. Ana Kozina, Pedagoški inštitut
dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta
dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, SLODRE
mag. Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
dr. Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije


Organizacijski odbor:


dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakuteta, SLODRE
mag. Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut

Dostopnost