Analiza nacionalnih politik trajnostnega razvoja in doseganja kazalnikov ciljev SDG 4 (Unesco)

Cilj naloge Analiza nacionalnih politik trajnostnega razvoja in doseganja kazalnikov ciljev SDG 4 (Unesco) je pregled gradiv UNESCO in pripravljenih kazalnikov ter s strani UNESCO sugeriranih nacionalnih podciljev v okviru SDG 4, preverba izvedljivosti doseganja ciljev, oblikovanih na izsledkih mednarodnih raziskav ter razmislek o razvoju nacionalnih ciljev pri kazalnikih učnih dosežkov.

V okviru naloge je bil pripravljen načrt aktivnosti, ki zajema pripravo teoretskih vpogledov in pregledov kazalnikov na mednarodni in nacionalni ravni (npr. vloga kazalnikov pri oblikovanju nacionalnih politik, dileme pri opredeljevanju kazalnikov, vloga kazalnikov na mednarodni ravni pri oblikovanju nacionalnih politik) in pregled kazalnikov SDG 4 (npr. pregled teoretskih razprav na tem področju, kritike kazalnikov SDG 4, kapaciteta izobraževalnega sistema za doseganje določenega kazalnika, refleksija obstoječega modela določanja kazalnikov Združenih narodov in okvirna identifikacija področij, kjer bi bilo v slovenskem prostoru smiselno zastavljanje kazalnikov), pregled teoretskih razprav na tem področju, pregled ter refleksija obstoječega modela določanja kazalnikov Združenih narodov, pregled drugih držav in njihovih kazalnikov, kritike kazalnikov SDG4 in dileme pri opredeljevanju kazalnikov ter identifikacija področij, kjer bi bilo v slovenskem prostoru smiselno zastavljanje kazalnikov.


Sodelujoči raziskovalki:

Dostopnost