REDS

Mednarodna raziskava motenj izobraževanja v času epidemije

Mednarodni konzorcij:

IEA (Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih učinkov), Evropska komisija, Unesco.

Nacionalni koordinacijski center:

Nacionalni koordinacijski center REDS je vzpostavljen na Pedagoškem inštitutu, ki bo s to raziskavo (podobno kot z ostalimi mednarodnimi primerjalnimi raziskavami, ki potekajo na nekaj let), izvedel neodvisno evalvacijo tega segmenta šolskega sistema.

Splošni cilji:

REDS namerava ponuditi celovitejšo sliko vpliva COVID-19 na globalno izobraževanje, kot je dostopna do sedaj. V raziskavi bomo zbrali nacionalne informacije in mednarodno primerljive podatke ravnateljev šol, učiteljev in učencev (osmošolcev) o tem, kako so države in šole pripravljene na učenje na daljavo v času zaprtja šol, pa tudi med možno in nadaljnjo fazo ponovnega odprtja, vključno z ukrepi, ki so bili implementirani, da bi učencem omogočili nadaljevanje učenja. REDS je zasnovan tako, da služi tudi kot dragocen vir informacij za informiranje edukacijskih politik, pa tudi prakse, za bolj rezilientne izobraževalne sisteme v prihodnosti ter kot pomoč izobraževalnim sistemom pri njihovem prizadevanju za doseganje VITR oz. trajnostnih razvojnih ciljev, zlasti pa cilja 4.1 in 4.4. Skratka, cilji projekta so dolgoročni, ker bodo omogočali evalvacijo, pripravo in implementacijo rešitev vezanih na morebitne prihodnje motnje klasičnega izobraževanja.

Sodelujoči:

V Sloveniji je v raziskavi sodelovalo 136 šol (135 ravnateljev), 1422 učiteljev, 2552 učencev (osmošolcev in osmošolk). Rezultati so reprezentativni. V raziskavi smo uporabili Vprašalnik za učitelje (reševali so ga učitelji obveznih predmetov, ki so v šolskem letu 2019/2020 poučevali 7. razrede, se pravi učence, ki so bili v času izvedbe raziskave v 8. razredu), Vprašalnik za učence 8. razredov, Vprašalnik za šolo (ravnatelje) in Nacionalni kontekstualni vprašalnik.

Izvedba v Sloveniji:

Sprva je bila izvedba načrtovana za november in december 2020, a smo morali izvedbo (zaradi epidemioloških razmer) prestaviti na obdobje 16. 2. 2021 –  9. 4. 2021.

Sodelujoče države:

Burkina Faso, Etiopija, Indija, Kenija, Ruska federacija, Ruanda, Slovenija, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Združeni Arabski Emirati, Danska.

V času zasnove raziskave je interes izrazilo še večje število držav, a so bile sodelovanje kasneje, predvsem zaradi motenj izobraževanja, primorane odpovedati.


Zagotavljanje varovanja in anonimiziranja zbranih podatkov


 


Gradiva


 

Več informacij:

Dostopnost