REDS

Mednarodna raziskava motenj izobraževanja v času epidemije

Mednarodni konzorcij:

IEA (Mednarodna zveza za evalvacijo izobraževalnih učinkov), Evropska komisija, Unesco.

Nacionalni koordinacijski center:

Nacionalni koordinacijski center REDS je vzpostavljen na Pedagoškem inštitutu, ki bo s to raziskavo (podobno kot z ostalimi mednarodnimi primerjalnimi raziskavami, ki potekajo na nekaj let), izvedel neodvisno evalvacijo tega segmenta šolskega sistema.

Splošni cilji:

REDS namerava ponuditi celovitejšo sliko vpliva COVID-19 na globalno izobraževanje, kot je dostopna do sedaj. V raziskavi bomo zbrali nacionalne informacije in mednarodno primerljive podatke ravnateljev šol, učiteljev in učencev (osmošolcev) o tem, kako so države in šole pripravljene na učenje na daljavo v času zaprtja šol, pa tudi med možno in nadaljnjo fazo ponovnega odprtja, vključno z ukrepi, ki so bili implementirani, da bi učencem omogočili nadaljevanje učenja. REDS je zasnovan tako, da služi tudi kot dragocen vir informacij za informiranje edukacijskih politik, pa tudi prakse, za bolj rezilientne izobraževalne sisteme v prihodnosti ter kot pomoč izobraževalnim sistemom pri njihovem prizadevanju za doseganje VITR oz. trajnostnih razvojnih ciljev, zlasti pa cilja 4.1 in 4.4. Skratka, cilji projekta so dolgoročni, ker bodo omogočali evalvacijo, pripravo in implementacijo rešitev vezanih na morebitne prihodnje motnje klasičnega izobraževanja.

Sodelujoči:

V raziskavo je bilo v neodvisni vzorec izbranih 172 osnovniš pol v Sloveniji. V raziskavi bomo uporabili Vprašalnik za učitelje (reševali ga bodo učitelji, ki so v šolskem letu 2019/2020 poučevali 7. razrede, se pravi učence, ki so v tem trenutku v 8. razredu), Vprašalnik za učence 8. razredov, Vprašalnik za šolo (ravnatelje), Nacionalni kontekstualni vprašalnik.

Izvedba v Sloveniji:

V Sloveniji bomo raziskavo izvedli v novembru/decembru 2020, upoštevaje epidemiološko sliko v državi oz. specifična navodila MIZŠ in NIJZ.


Zagotavljanje varovanja in anonimiziranja zbranih podatkov