Rezultati

 

V raziskavi TALIS 2008 so bili podatki zbrani s pomočjo dveh vprašalnikov:

 

Oba vprašalnika vsebujeta vprašanja o strokovno-pedagoškem delu učiteljev in ravnateljev, stališčih do različnih oblik in metod poučevanja in učenja, povratnih informacijah, ki jih učitelji prejemajo za svoje delo ter o drugih pedagoških in vodstvenih vprašanjih, ki so povezana z opravljanjem učiteljskega in ravnateljskega poklica.

Dostopnost