me_HeLi-D: Pismenost o duševnem zdravju in raznolikost. Okrepiti duševno zdravje in rezilientnost mladine z digitalnimi viri

 me_HeLi-D: Mental Health Literacy and Diversity. Enhancing Mental Health and Resilience through digital Resources for Youth


Vodja projekta na PI: Manja Veldin
Center: Center za evalvacijske študije
Časovno obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2022 – 30. 8. 2025


Namen in cilj projekta:

Namen pričujočega triletnega Erasmus+ projekta je okrepiti pismenost o duševnem zdravju učencev_k starih med 12 in 15 let. Cilj projekta je razviti in znanstveno ovrednotiti digitalno orodje, ki bo naslavljajo naslednje vsebine (duševno zdravje, pismenost o duševnem zdravju, rezilientnost, čuječnost, iskanje pomoči ter preprečevanje anksioznosti in depresije).  Orodje bo razvito v okviru sodelovalnega pristopa s partnerskimi šolami (vključenost učencev_k in učiteljev_ic v razvoj orodja), preverjeno v treh državah (Slovenija, Poljska in Avstrija) in prosto-dostopno v štirih jezikih (angleščini, slovenščini, poljščini, nemščini).

Aktivnosti projekta:

 • Razvijanje vsebine za digitalno orodje s pomočjo partnerjev
 • Razvijanje digitalnega orodja temelječ na platformi Moodle
 • Pilotna študija v partnerskih šolah za preverjanje orodja
 • Testiranje orodja v 18-24 šolah v Avstriji, Sloveniji in na Poljskem

GradivaPartnerji v projektu:

 • Universitaet Graz – Gradec, Avstrija (vodja projekta)
 • Pedagoški inštitut
 • Uniwersytet Slaski – Katovice, Poljska
 • Sofia University “St. Kliment Ohridski” – Sofija, Bolgarija
 • NMS Heiligenkreuz am Waasen – Avstrija (partnerska šola)
 • OŠ Elvire Vatovec Prade – Slovenija (partnerska šola)
 • Szkola Podstawowa nr 11 z Oddzialami Integracyjnymi – Katovice, Poljska

 

Financer: Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education

Dostopnost