GREELCO – Zelena učeča se skupnost

Vodja projekta na PI: Mateja Mlinar
Center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom
Trajanje projekta: 1. 11. 2022-31. 10. 2024


Kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtcev je ključen pri zagotavljanju kakovosti pedagoške prakse, kar poudarjata tudi Evropski okvir kakovosti (Council of the European Union, 2019) in poročilo Evropske komisije on staff professionalization (Working Group on ECEC, 2020). Najbolj učinkovite oblike profesionalnega razvoja so tiste, ki omogočajo izmenjavo izkušenj, deljenje idej ter refleksijo prakse. Sem lahko vsekakor uvrstimo medsebojna opazovanja prakse z reflektivnim razgovorom, ob katerih strokovni delavci spoznajo podobne/različne prakse v drugačnem kontekstu ter se iz njih učijo, hkrati pa lahko poglobljeno razmislijo o lastnih praksah in preoblikujejo koncepte oz. prakse, ki jih imajo za samoumevne.

Nedavna izkušnja s pandemijo je povzročila “profesionalno osamljenost” strokovnih delavcev, saj so bile možnosti za medsebojno povezovanje in deljenje praks močno okrnjene. Prav tako pa se je izkazalo, da je treba nujno okrepiti tudi digitalne kompetence strokovnih delavcev.

Vse te izkušnje zadnjega obdobja so nas spodbudile k razvoju projektne ideje, s katero želimo omogočiti dragocene mednarodne izmenjave širši zainteresirani strokovni javnosti, kar bomo storili s pomočjo virtualnih študijskih obiskov osmih vrtcev iz osmih različnih držav Evropske unije. Njihove strokovne delavce bomo najprej opolnomočili na področju digitalnih kompetenc, nato pa bodo v vseh partnerskih vrtcih pripravili video posnetke, s pomočjo katerih bomo lahko »vstopili« v njihovo institucijo, spoznali zaposlene ter njihove dobre prakse, ki temeljijo na pristopih, osredinjenih na otroka. V letu 2024 bomo vsak mesec organizirali študijski obisk enega izmed osmih vrtcev, katerega se bodo lahko udeležili vsi, ki bi si želeli dobiti vpogled v izobraževalne sisteme ter v delo vrtcev v različnih evropskih državah.


Rezultati projekta: študijski obiski, predstavitveni videi vrtcev ter webinar z navodili za pripravo podobnih videov bodo dostopni na projektni platformi, ki bo omogočala tudi smernice za refleksijo tako opazovane kot lastne prakse strokovnih delavcev, ki se bodo prijavili na platformo.


V projektu sodelujemo:

 • Pedagoški inštitut (Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom)
 • International Step by Step Association (Nizozemska)
 • Hellenic Open Universtity (Grčija)
 • Vrtec Elmer vzw (Belgija)
 • Vrtec Mateřská škola Šestajovice, okres Praha – východ (Češka)
 • Vrtec Tartu Lasteaed Pääsupesa (Estonija)
 • Vrtec Pitypangos Közösségért Alapítvány (Madžarska)
 • Vrtec JUODG Femo Kulakov (S Makedonija)
 • Vrtec Gradinita cu program Prelungit nr.22 Botoșani (Romunija)
 • Vrtec Bled
 • Predškolska Ustanova “Čukarica” (Srbija)

 

Vir oziroma financer: Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije v sklopu programa Erasmus+ (Ključni ukrep 2, akcija KA220).

Dostopnost