Objave

Za spletno objavo smo pripravili Izhodišča raziskave TIMSS 2011, 1. knjigo v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2011.

Prve nacionalne rezultate merjenja znanja v letu 2011 smo januarja 2012 posredovali šolam. Šole so o razpravi med učitelji pripravile poročila, ki smo jih analizirali in izsledke združili v 2. knjigi zbirke Izsledki raziskave TIMSS 2011Odzivi šol na dosežke učencev v raziskavi TIMSS 2011

Med glavnimi rezultati analize odziva šol je prepoznavanje najpogostejših problemov našega naravoslovnega in matematičnega izobraževanja, ki vplivajo na izkazano znanje otrok: pomanjkanje bralne pismenosti, pomanjkanje vertikalne povezanosti med učitelji razredne stopnje in posameznih razredov predmetne stopnje OŠ, nizka motivacija do znanja med osmošolci.

Pomladi smo sodelovali pri nastajanju prvih analiz podatkov za poročilo. Junija smo na mednarodnem sestanku nacionalnih koordinatorjev v Singapurju potrdili rezultate analiz in dokončali besedila za mednarodno poročilo ter preko poletja opravili priprave na nacionalno poročanje.

Pripravili smo knjižici nalog z nacionalnimi rezultati učencev, ki sta 3. in 4. knjiga v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2011:

  • Naravoslovne naloge raziskave TIMSS 2011 
  • Matematične naloge raziskave TIMSS 2011

 

Septembra je izšla mednarodna Enciklopedija TIMSS 2011, ki vsebuje predstavitve vseh sodelujočih šolskih sistemov pod nacionalnim avtorstvom: njihovo kulturno ozadje, kurikulum za matematiko in naravoslovje, organizacijo pouka, izobraževanje učiteljev, ocenjevanje znanja, domače naloge, posebnosti v povezavi s poučevanjem matematike in naravoslovja ter nacionalne preizkuse.

Od septembra smo sestavljali nacionalno poročilo, ki je 5. knjiga v zbirki Izsledki raziskave TIMSS 2011:

Znanje matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci v Sloveniji in po svetu.

Dostopnost