Zaključna konferenca Mladostništvo v času družbenih negotovosti

V sredo, 7. decembra 2022 je potekala zaključna konferenca projekta Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne zakonitosti v kontekstu migracij (PYD–SI–MODEL) z naslovom Mladostništvo v času družbenih negotovosti: Spremljanje pozitivnega razvoja mladih v obdobju pandemije COVID-19.


Na zaključni konferenci sta kot vabljeni predavateljici sodelovali mednarodno priznani raziskovalki pozitivnega razvoja mladih:

  • Nora Wiium (Univerza v Bergnu, Norveška) in
  • Margarida Gaspar de Matos (Univerza v Lizboni, Portugalska).

 

Nacionalne rezultate projekta v različnih kontekstih (migracije, večjezičnost, prehod na srednješolsko izobraževanje) so predstavile raziskovalke Pedagoškega inštituta:

  • Ana Kozina (vodja projekta),
  • Tina Pivec,
  • Ana Mlekuž,
  • Urška Štremfel,
  • Janja Žmavc,

 

in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

  • Katja Košir.

Več o dogodku:

ZAKAJ JE POZITIVNI RAZVOJ MLADIH POMEMBEN?

Perspektiva pozitivnega razvoja mladih predpostavlja, da se bodo mladi pozitivno razvijali, ko bodo njihove prednosti usklajene z viri v njihovem okolju. Pri tem je še posebej pomembno, da mladostniki_ce kljub specifikam obdobja odraščanja ter specifikam različnih, tudi manj ugodnih, kontekstov, iz katerih izhajajo, niso razumljeni in obravnavani kot vir težav, temveč kot mladi posamezniki_ce, ki imajo velike (notranje) moči in potenciale, da postanejo aktivni soustvarjalci_ke prihodnosti družbe.

KAJ PRINAŠA PROJEKT Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne zakonitosti v kontekstu migracij?

Projekt prvič sistematično preučuje perspektivo pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji. Raziskuje vzdolžne razvojne poti pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji ter prepoznava posamezne in kontekstualne dejavnike (kontekst migracij, kontekst jezika, kontekst šole, kontekst prehoda), ki spodbujajo pozitivne izide na ravni posameznika_ce, šole in družbe in ki lahko preprečijo tvegano ali težavno vedenje.

Cilj projekta je ob razumevanju kontekstov podpreti pozitivni razvoj vseh mladih v šolskem sistemu z oblikovanjem smernic za politiko in prakso.

Zbiranje podatkov je potekalo v času najdaljšega zaprtja šol v Sloveniji, to je v šolskem letu 2021–2022. V raziskavi so sodelovali učenci_ke devetih razredov osnovnih šol ter dijaki_nje nižjih poklicnih, srednjih poklicnih, srednjih strokovnih šol ter gimnazij, njihovi učitelji_ice in ravnatelji_ice.

Gradiva:

Vabljeni predavateljici

} Nora Wiium

Nora Wiium


več
} Margarida Gaspar de Matos

Margarida Gaspar de Matos


več
Dostopnost