REYN Slovenija

Center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

REYN Slovenija je mreža za kakovostno vzgojo in izobraževanje romskih otrok. Povezuje strokovne delavce in aktiviste romske kot tudi drugih narodnosti, ki se na področju zgodnjega razvoja srečujejo z romskimi družinami.

Namen mreže, ki je bila ustanovljena aprila 2013, je postati inkluzivna, profesionalna in učeča se skupnost, v kateri člani poglabljajo različna znanja in veščine, izmenjujejo izkušnje, promovirajo primere dobrih praks, vzpostavljajo učinkovita partnerstva in skrbijo za profesionalni razvoj.

REYN Slovenija se zavzema za:

  • promocijo primerov dobrih praks med strokovnimi delavci in aktivisti s področja zgodnjega razvoja, ki delajo z romskimi družinami;
  • organizacijo in izvedbo usposabljanj za profesionalni razvoj, ki so poleg strokovnim delavcem namenjena tudi prostovoljcem, odločevalcem politik, predstavnikom lokalnih in romske skupnosti;
  • promocijo poznavanja in razumevanja romske skupnosti in njihove kulture ter jezika preko študijskih obiskov in izmenjav.

 

Cilj mreže je oblikovati in razvijati dejavnosti, ki sledijo ISSA načelom kakovostnega pedagoškega dela ter vrednotam, ki so povezane z zagotavljanjem enakih možnosti za razvoj in izobraževanje vseh otrok.

Dostopnost