START

A good start for all: sustaining transitions accross the early years

vodja projekta: mag. Mateja Režek

center: Center za kakovost vzgoje in izobraževanja Korak za korakom

spletna stran projekta: http://start.pei.si

časovno obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2016 – 28. 2. 2019

V okviru programa Erasmus+ bomo med septembrom 2016 in februarjem 2019 izvajali projekt START, katerega cilj je promocija in izboljševanje praks, povezanih s prehodom med različnimi izobraževalnimi konteksti. Strokovne delavce bomo podpirali pri raziskovanju inovativnih pristopov, metod in orodij za mehčanje prehoda med različnimi učnimi konteksti (domače okolje, vrtec, osnovna šola). Razmislek o in izvajanje dejavnosti mehkega prehoda med učnimi konteksti je še posebej pomemben za otroke in družine, ki prihajajo iz manj spodbudnih okolij.

Glavna področja delovanja v projektu so naslednja:

  1. Raziskovanje prehodov med različnimi učnimi konteksti v obdobju zgodnjega otroštva,
  2. Oblikovanje in eksperimentiranje z inovativnimi pedagoškimi pristopi in izobraževalnimi strategijami, ki podirajo otrokovo prehajanje vzdolž kontinuuma učnih izkušenj (od doma v vrtec in osnovno šolo);
  3. Diseminacija projektnih dognanj.

V partnerstvu, ki ga koordinira naš center, sodeluje 9 partnerjev iz Italije, Belgije, Velike Britanije in Slovenije, eden izmed njih je tudi Osnovna šola Tišina.

sodelujoči raziskovalci/-ke:

 

izvajalci projekta: University of Bologna (ITA), VBJK (Belgija); PenGreen (UK), OŠ Tišina (SLO), Direzione Didactica di Vignola (ITA), Rockingam Primary School (UK), Our Lady Primary School (UK), Meezenestje Day Care Cetre (Belgija), St. Martins School (Belgija)

vir/financer: Erasmus +

Dostopnost