Za doktorske študente

K prijavi na 5. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju« smo posebej povabili doktorske študente_ke, ki bi želeli_e predstaviti svoje delo v okviru doktorskega študija.

Letos smo na konferenci namreč uvedlio novost v obliki posebne sekcije, ki je bila v prvi vrsti namenjena doktorskim študentom_kam. Znotraj te sekcije je najprej nagrajenka, ki je prejela priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, nagrajeno doktorsko delo predstavila, po razpravi pa je potekala predstavitev doktorskega dela dveh prijavljenih študentk. In sicer:

  • Maruša Hauptman Komotar, Alma Mater Europaea – Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana: predstavitev nagrajenega doktorskega dela z naslovom “Internacionalizacija in zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem”

 

  • Tea Vukomanović, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Podporni in obremenilni dejavniki bivanja otrok in mladostnikov v vzgojnih ustanovah
  • Patricija Čamernik, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Umeščanje avtentične umetniške izkušnje v vzgojno-izobraževalni proces
Dostopnost