Priznanja

Na konferenci je komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta v sodelovanju z društvom SLODRE podelila tudi priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2021. Letos je bilo podeljeno le eno priznanje, in sicer Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela dr. Andreja Istenič (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani).

Ker se nagrajaneka zaradi objektivnih razlogov podelitve ni mogla udeležeiti, je v njenem imenu nagrado prevzela dr. Mara Cotič, dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

Dostopnost