TALIS 2008

Slovenija je leta 2008 skupaj s 23 drugimi državami prvič sodelovala v raziskavi TALIS, ki jo vodi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD [Organisation for Economic Cooperation and Development].

TALIS je prva mednarodna raziskava, pri kateri je glavni poudarek na učnem okolju in delovnih pogojih učiteljev na šolah. Cilj raziskave TALIS je zbrati in preučiti podatke, ki so povezani s poučevanjem učiteljev in njihovim strokovnim spopolnjevanjem ter podatke o pedagoških, vodstvenih in upravnih vprašanjih, ki so povezani z delom ravnatelja.

V raziskavi TALIS 2008 so sodelovali učitelji/ce višjih razredov osnovne šole (3. triada programa 9-letne OŠ [ISCED 2 raven]) in ravnatelji/ce šol, na katerih delajo. V državah, ki sodelujejo v raziskavi TALIS, je v glavnem delu raziskave sodelovalo okoli 200 šol in 20 učiteljev na vsaki od teh šol.

Raziskava TALIS 2008 se osredotoča na naslednja področja učnega okolja in šolske kulture, in sicer:

  • vrednotenje dela učiteljev na šolah ter oblika in narava povratnih informacij, ki jih le-ti prejmejo za svoje delo;
  • kako različne oblike vrednotenja dela učiteljev vplivajo na metode poučevanja in na njihova prepričanja;
  • vpliv različnih pristopov in metod na oblikovanje šolskega učnega okolja ter vpliv na delo učiteljev;
  • ustvarjenje in podpiranje učinkovitega vodenja šole;
  • vpliv sodobnih trendov v vodenju in upravljanju šol na učitelje in na izobraževalni sistem;
  • povezanost dejavnosti, prepričanj in stališč učiteljev in ravnateljev s posameznimi dejavniki širšega družbenega okolja.

 

Trajanje raziskave: 2007 – 2009

Dostopnost