Clavis litterarum Slovenicarum

Zbirka Clavis litterarum Slovenicarum (ISSN 1855-962X) nastaja pod uredniško taktirko izr. prof. dr. Jonatana Vinklerja, sicer tudi glavnega urednika in urednik posameznih knjig pri Zbranih delih Primoža Trubarja ter editorja drugih izdaj (Educa, Nova revija, Rokus, SIGIC, Društvo slovenskih skladateljev, Slovenska filharmonija, Založba Univerze na Primorskem …); v njej bodo kot znanstvenokritične edicije objavljana dela slovenskega slovstva med 1550 in 1918.

Urednik: izr. prof. dr. Jonatan Vinkler


Predvidene izdaje:

  1. Bogumil Vošnjak, Na razsvitu (1906) (v pripravi; predviden izid: 2019)
  2. Matija Trost, Ena leipa in pridna prediga per pogrebi vissoku vučeniga gospud Primoža Trubaria, rainciga (1588) (v pripravi; predviden izid: 2019)
  3. Jurij Dalmatin, Agenda (1585) (v pripravi; predviden izid: 2020)

IZDAJE

Dostopnost