Clavis litterarum Slovenicarum

Zbirka Clavis litterarum Slovenicarum (ISSN 1855-962X) nastaja pod uredniško taktirko doc. dr. Jonatana Vinklerja, sicer tudi urednika pri Zbranih delih Primoža Trubarja in editorja drugih izdaj (Educa, Nova revija, Rokus, SIGIC, Društvo slovenskih skladateljev, Slovenska filharmonija …); v njej bodo kot znanstveno-kritične edicije objavljana dela slovenskega slovstva med 1550 in 1918.

Urednik: doc. dr. Jonatan Vinkler

 

Izdaje v 2012:

1) Matija Vrtovec, Shodni ogovori (1850) (v pripravi; predviden izid: 2012)
2) Jurij Dalmatin, Agenda (1585) (v pripravi; predviden izid: 2012)
3) Bogumil Vošnjak, Na razsvitu (1906) (v pripravi; predviden izid: 2012)

IZDAJE