Infrastrukturni center

Infrastrukturni program PI deluje kot podpora znanstveno-raziskovalnemu delu na področju edukacije, pretežno v obliki izvajanja vseh potrebnih dejavnosti za zagotavljanje metodološke ustreznosti različnih vrst zbiranja podatkov na področju izobraževanja in za vključevanje Slovenije v mednarodne raziskave v izobraževanju, kot so npr. PISA, PIRLS, ICCS, TALIS in druge, ki so postale pomemben vir operacionalizacije vzgojno-izobraževalnih ciljev, tako v nacionalnem kot v mednarodnem okviru. Pri tem je dodana vrednost infrastrukturnega programa v tem, da so podatkovne baze zbrane, urejene in vzdrževane na enem mestu in po enotnih, visokih tehničnih standardih, z uporabo specifičnih metodologij in znanj, ki pri mednarodnih raziskavah zagotavljajo tudi mednarodno in časovno primerljivost dobljenih rezultatov. Posamezna mednarodna raziskava se izvaja periodično na nekaj let, kar poleg pregleda trenutnega stanja omogoča tudi raziskovanje trendov v dosežkih in drugih podatkih ter mednarodno primerjavo Slovenije in njenega vzgojno-izobraževalnega sistema z drugimi državami.

Tako lahko znanstveno-raziskovalno delo na področju edukacije že iz prvih rezultatov in primerjav rezultatov različnih raziskav oblikuje izhodišča in hipoteze za nadaljnje raziskovanje. Po drugi strani pa znanstveno-raziskovalno delo preko svojih ugotovitev povratno sporoča potrebe nadaljnjega zbiranja podatkov v okviru širšega programa mednarodnih raziskav v izobraževanju, v katere se vključuje Slovenija, in kritično presoja ustreznost nacionalnih in mednarodno usklajenih zasnov in metodologij raziskav. Infrastrukturni program PI tako omogoča temelje za oblikovanje izhodišč in hipotez nadaljnjega znanstveno-raziskovalnega dela na področju edukacije in iz tega posredno oblikovanje predlogov za spremembe, usmerjene h kvalitetnejšima vzgoji in izobraževanju.

Osnovna dejavnost infrastrukturnega programa je tako snovanje in oblikovanje baz podatkov iz nacionalnih in mednarodnih raziskav in statističnih analiz teh podatkov. Pri tem je pomembno znanje, ki ga infrastrukturni program PI razvija že vrsto let, saj gre za baze podatkov, ki zahtevajo specifične pristope k urejanju in statističnim analizam.

V okviru dejavnosti zbiranja, vodenja in vzdrževanja baz podatkov ter njihovih obdelav, analiz in interpretacij poteka sodelovanje s slovenskimi univerzami in fakultetami pri opravljanju študijske prakse, opravljanju prostovoljnega dela študentov in pripravah diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. Nenazadnje pa so pomemben uporabnik rezultatov dela infrastrukturnega programa deležniki slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, med njimi v prvi vrsti šole, ravnatelji in učitelji.


Kdo smoRaziskovalna področja


zbiranje, vodenje in vzdrževanje baz podatkov

Dostopnost