Mreža KZK

Mreža za spreminjanje kakovosti Korak za korakom

Center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

Mreža  za spreminjanje kakovosti Korak za korakom deluje kontinuirano že od leta 2000, v trenutnem šolskem letu je vanjo vključenih 34 VIZ institucij (vrtci in osnovne šole). Temeljna usmeritev Mreže je zagotavljanje kakovosti vzgojnega procesa ob uvajanju sistemov, orodij in pogojev, ki olajšujejo profesionalni razvoj strokovnega osebja in izboljšujejo kakovost vzgojnega procesa. To zagotavljamo s kontinuiranim usposabljanjem vzgojiteljev, učiteljev, koordinatorjev in ravnateljev, pri čemer poseben poudarek namenjamo razvijanju kompetentnega sistema znotraj VIZ institucij.

Dostopnost