TOY to Share, Play to Care

TOY for Inclusion, 2. del

 

Vodja projekta: dr. Jerneja Jager

Center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

Spletni strani projekta:

 

Časovno obdobje trajanja projekta: 2019-2021

Cilj projekta je boj proti segreaciji otrok in družin iz ranljivih skupin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni. S pobudo želimo pripomoči k izboljšanju prehoda otrok iz težje dosegljivih družin v vrtec oz. osnovno šolo ter prispevati k boljši izkušnji njihovega izobraževanja in posledično boljših učnih rezultatov. Naš cilj je tudi povezovanje različnih storitev, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu, s čimer stremimo k dolgoročnosti implementiranih dejavnosti.

TOY to Share, Play to Care je nadaljevanje pobude TOY for Inclusion, kar pomeni, da bomo lahko uspešno delo v naših knjižnicah igrač nadaljevali tudi v prihodnje in obenem načrtovali ter vzpostavili še eno v novem okolju.  Koncept povezovanja skupnosti in uspešen boj proti socialni segregaciji, ki smo ga zasnovali v projektu TOY for Inclusion, želimo predstaviti širšemu občinstvu kot tudi oblikovalcem in odločevalcem lokalnih, nacionalnih ter mednarodnih politik.

 

Sodelujoče raziskovalke na PI:

 

Sodelujoče organizacije: ICDI – International Child Development Initiatives (vodja projekta)

Pedagoški inštitut, ISSA – International Step by Step Association, Open Academy Step by Step, Center for Education Initiatives, Wide Open School, VBJK Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen / Innovations in the EarlyYears, Partners Hungary, Associazione 21 Luglio, Dublin City University, Akromfed

Financer: Erasmus+, KA3 ter Open Society Foundation

Dostopnost