MORE

Podpiranje romskih otrok s strokovnimi delavci, ki so predstavniki romske skupnosti

vodja projekta: Petra Bozovičar

center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

časovno obdobje trajanja projekta: 2017 – 2018

V okviru omenjene iniciative si prizadevamo:

  • okrepiti mrežo REYN Slovenija (S/REYN) na nacionalni ravni;
  • ugotoviti koliko strokovnih delavcev, ki so predstavniki romske skupnosti, dela v slovenskih vrtcih in kakšne so njihove možnosti za strokovno delo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja;
  • oblikovati in predstaviti smernice za uspešno vključevanje strokovnih delavcev, ki so predstavniki romske skupnosti, v naše vrtce;
  • ozaveščati strokovne in vodstvene delavce v vrtcih, odločevalce politik, predstavnike lokalnih skupnosti, vključno s pripadniki romske skupnosti (otroke in mlade kot potencialne strokovne delavce v vrtcih) o pomenu vključevanja in sodelovanja strokovnih delavcev, ki so pripadniki romske skupnosti, v vrtcih preko zagovorniških dejavnosti ter;
  • spodbujati redne stike med vrtci, šolami ter romskimi skupnostmi in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti.

 

Dolgoročni cilji iniciative:

  • povečati število strokovnih delavcev, ki so pripadniki romske skupnosti, v vrtcih;
  • zvišati stopnjo vpisa romskih otrok v kakovostno predšolsko vzgojo in izobraževanje.

 

Cilje bomo uresničevali preko aktivnosti (snemanje kratkega videa, oblikovanje informativnega gradiva, izvajanje delavnic), ki bodo potekale v Prekmurju, na Dolenjskem/Beli krajini ter v Ljubljani in Mariboru, kjer živi večina slovenskih pripadnikov romske skupnosti.

Sodelovali bomo z različnimi slovenskimi vrtci, kjer se bodo odvijale delavnice o pomembnosti vključevanja in sodelovanja romskih strokovnih delavcev v vrtcih, kamor bodo povabljeni strokovni delavci, svetovalni delavci in ravnatelji vrtcev, predstavniki lokalne skupnosti (zdravstveni domovi, centri za socialno delo, občine, politika itd.), predstavniki romskih skupnosti, oblikovalci politik na lokalni in nacionalni ravni, romski starši in njihovi otroci ter drugi zainteresirani. Ključno vlogo na že omenjenih delavnicah bodo imeli romski strokovni delavci, ki so že zaposleni v slovenskih vrtcih.

Po zaključku projekta bodo na voljo različni komunikacijski kanali in socialna omrežja, ki bodo posvečeni razširjanju, uporabi in zagotavljanju trajnosti rezultatov projekta ter S/REYN in bodo dostopni vsem.

sodelujoči raziskovalci/-ke: Petra Zgonec

vir/financer: Open Society Foundations

Dostopnost