SIRIUS – Policy Network on Migrant Education


 

SIRIUS je evropska mreža za politike izobraževanja priseljencev, ki se osredotoča na mlade generacije priseljenskih družin, predvsem tiste, ki prihajajo iz neevropskih držav, pa tudi na etnične manjšine. SIRIUS vstopa v razprave o izobraževalni politiki z dobrimi praksami in točnimi podatki, pri čemer si prizadeva mobilizirati osrednje migracijske in izobraževalne dejavnosti ter krepiti zmogljivosti pobud priseljencev in izobraževalcev.

SIRIUS gradi vključujočo in na dokazih temelječo politiko in sodelovanje s tem, da:

 • analizira in soustvarja znanja o glavnih izzivih in pristopih politike za inkluzivno izobraževanje otrok in mladih s priseljenskim ozadjem, s posebnim poudarkom na beguncih, mladoletnikih brez spremstva in drugih ranljivih skupinah učencev;
 • prepoznava, izmenjuje in promovira dobre prakse politike ter spodbuja inovacije in vključevanje v razvoj, eksperimentiranje in izvajanje politike;
 • rezultate diseminira široko in v politično prijaznih oblikah, kot so priporočila, smernice in orodja.

 

Osrednja značilnost poslanstva SIRIUS je olajšati medsektorski pristop, ki združuje raziskovalce, oblikovalce politik, strokovne delavce na področju izobraževanja migrantov ter same migrante in begunce. Skupaj identificirajo izzive in potrebe, izmenjujejo dobre prakse in poiščejo sodelovalne načine za doseganje skupnih ciljev. SIRIUS si prizadeva zagotavljati izmenjavo in sodelovanje med temi skupinami akterjev pri vseh dejavnostih. SIRIUS je prepričan, da lahko le s sodelovanjem med več zainteresiranimi stranmi zagotovimo proces enakih možnosti za izobraževanje otrok in mladih priseljencev in beguncev.

 


Projekt SIRIUS 2.0


S projektom SIRIUS 2.0 se v obdobju 2017–2021 nadaljuje delo, ki ga mreža SIRIUS izvaja na področju izobraževanja migrantov od leta 2012. V projektu se uporabljajo spoznanja in orodja, ki so jih razvili v preteklem projektu, v obdobju 2012–2016, ki skupaj z drugimi orodji EU, namenoma spodbujajo konkretne učinke na agende strateških reform na nacionalni, lokalni/regionalni ravni in, kadar je to mogoče, na evropski ravni. SIRIUS 2.0 posreduje znanja za oblikovanje politik z zagotavljanjem dokazov iz raziskav in prakse, obenem pa skrbi za obveščanje o nujnosti raziskovanja na področjih, kjer so potrebe oblikovalcev politike in šolske prakse neizpolnjene. Projekt spodbuja sodelovanje med različnimi akterji na področju izobraževanja priseljencev – oblikovalce politike, raziskovalce, strokovne delavce, učitelje, priseljence, predstavnike priseljenskih organizacij in strokovnjake. Dejavnosti projekta so usmerjene v razvoj in izvajanje vključujoče politike na različnih ravneh upravljanja, ki bo omogočila integracijo otrok in mladih s priseljenskim ozadjem v izobraževanje.

 

V okviru projekta SIRIUS 2.0 se izvaja več oblik dejavnosti:

 

Povezava na stran projekta SIRIUS 2.0:

http://www.sirius-migrationeducation.org/news/sirius-2-0-policy-network-on-migrant-education/

 

V projektu sodelujejo partnerske organizacije iz naslednjih držav:

 • Belgija: Migration Policy Group(MPG) – vodilni partner
 • Bolgarija: Multi Kulti Collective
 • Hrvaška: Forum for Freedom in Education (FFE)
 • Estonija: PRAXIS Center for Policy Studies
 • Nemčija: European Forum for Migration Studies (EFMS)
 • Grčija: Hellenic Open University (HOU); University of Western Macedonia (UoWM)
 • Irska: Economic and Social Research Institute (ESRI); New Communities Partnership (NCP)
 • Litva: Public Policy and Management Institute (PPMI)
 • Nizozemska: Risbo
 • Norveška: Ostfold University College (HIOF)
 • Poljska: Educational Research Institute (IBE)
 • Portugalska: High Commissioner for Migration (ACM); University of Porto (CIIE)
 • Slovenija: Pedagoški inštitut (Educational Research Institute – ERI)
 • Španija: Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)
 • Velika Britanija: Fryshuset African & Caribbean diversity; Leeds Beckett University

 

Projektni tim na Pedagoškem inštitutu:

Dostopnost