SIRIUS – Policy Network on Migrant Education

SIRIUS je mreža, ki povezuje različne akterje iz Evrope, (raziskovalke, učitelje, nevladne organizacije, oblikovalke politik predstavnike migrantskih skupnosti) na področju migracij in izobraževanja. Namen mreže je prenos znanj in krepitev razvoja in oblikovanja inkluzivnih izobraževalnih praks in politik. Pedagoški inštitut je član mreže SIRIUS od leta 2017.

Projekti:

Dostopnost