6. znanstvena konferenca 2021

Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju:

Učenje in poučevanje na daljavo –

izkušnje, problemi, perspektive

22. in 23.9.2021

Tudi v letu 2021 so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) organizirali 6. znanstveno konferenco z naslovom »Učenje in poučevanje na daljavo – izkušnje, problemi, perspektive«.

Osnovni cilj znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi raziskovalni in praktični vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve.

Konferenca je potekala 22. in 23. septembra 2021, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Na dvodnevni konferenci, je bilo predstavljenih 57 prispevkov, 2 panelni razpravi in ena predstavitev doktorske naloge v delu. Več si lahko preberete v objavljanem zborniku povzetkov.

Na konferenci sta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Damijan Štefanc s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Tomaž Grušovnik s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, konferenca pa se je zaključila z okroglo mizo z naslovom »Prihodnost izobraževanja: Med tradicionalnim in virtualnim«.

Na konferenci smo podelili priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, ki ga je prejela dr. Andreja Istenič. V njenem imenu ga je prevzela Mara Cotič, dekanja Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

prof. dr. Igor Ž. Žagar, predsednik programskega odbora konference in v. d. direktorja Pedagoškega inštituta
prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, predsednica SLODRE
dr. Alenka Flander, direktorica Centra Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

 

Dostopnost