Nove domene neenakosti: Digitalni razkorak v Sloveniji

  • Šifra: J5-2553
  • Trajanje: 1.9.2020 – 31.8.2023
  • Vodja projekta: dr. Plamen Vladkov Mirazchiyski
  • Sodelujoči raziskovalci iz Pedagoškega inštituta (PI): dr. Eva Klemenčič Mirazchiyski, Barbara Japelj Pavešić, Jure Novak
  • Sodelujoča organizacija in raziskovalci: MFDPŠ, dr. Kristijan Breznik, dr. Dušan Lesjak, dr. Nada Trunk Širca
  • Ključne besede: ICILS, ePIRLS, digitalni razkorak, bralna pismenost na računalniku, računalniška in informacijska pismenost
  • Povzetek projekta: https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/project/18316
  • Financer: ARRS

Objave


  Računalniško mišljenje, socialno-ekonomske vrzeli in priporočila za politiko (Kompas št. 12)

  Spletno medvrstniško nasilje in učenje učencev (Kompas št. 19)

Dostopnost