TOY for Inclusion

Community Based Early Childhood Education and Care (ECEC) for Roma Children

vodja projekta: Mateja Mlinar

center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

spletna stran projekta: https://www.reyn.eu/toy4inclusion/

časovno obdobje trajanja projekta: 2017 – 2019

Cilj projekta je boj proti segregaciji romskih otrok in družin ter doseganje socialne kohezije na lokalni ravni, s čimer želimo izboljšati in razviti storitve na področju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu. Cilj projekta je tudi izboljšati izkušnjo prehoda romskih otrok v lokalne osnovne šole, kar bo pozitivno vplivalo tudi na njihove učne rezultate.

Projekt spodbuja aktivno vključenost romskih in neromskih skupnosti (družin) v obdobju zgodnjega otroštva. To želimo doseči z razvojem in nadgradnjo zunaj kurikularnih aktivnosti, kot so knjižnice igrač in medgeneracijsko učenje. Slednje vključujejo različne starostne skupine – mlajše otroke in starejše odrasle, ki se učijo skupaj in drug od drugega, tako da se skupaj ukvarjajo s kreativnimi, kulturnimi in umetniškimi dejavnostmi. 

V projektu kot lokalni partner sodeluje Vrtec Murska Sobota, pri vzpostavitvi knjižnice igrač in vsebinskem usmerjanju njenega delovanja pa sodelujemo z lokalnim akcijskim timom, ki ga sestavljajo predstavniki različnih organizacij v Mestni občini Murska Sobota – MOMS (predstavniki pripadnikov romske skupnosti, predstavniki MOMS, predstavniki vzgojno-izobraževalnih institucij, mestne knjižnice, društev, zavodov, centra za socialno delo itd.).

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.

sodelujoči raziskovalci/-ke na PI:

 

sodelujoče organizacije: ICDI – International Child Development Initiatives (vodja projekta);

Pedagoški inštitut, ISSA – International Step by Step Association, Open Academy Step by Step, Center for Education Initiatives, Wide Open School, VBJK Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen / Innovations in the EarlyYears, Partners Hungary, Associazione 21 Lugliovir

financer: Erasmus+, KA2

Dostopnost