Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe je projekt programa Erasmus+ (strateško partnerstvo na področju šolskega izobraževanja) v katerem sodelujemo s še tremi partnerji iz treh držav (Latvija, Češka, Slovaška).

Cilj projekta je na podlagi preteklih izkušenj partnerskih organizacij oblikovati celostni model, ki vključuje tako delo z otroki, starši in lokalno skupnostjo ter vzgojiteljem pomaga ozavestiti njihove implicitne teorije, ki so dostikrat ovira pri uspešni implementaciji novosti.

Aktivnosti v projektu bodo temeljite na izvedbi štirih različnih usposabljanj:

  • O pomenu predšolske vzgoje in zagotavljanja socialne pravičnosti v vzgoji in izobraževanju;
  • Vzpostavljanje zaupanja ter povezovanje vrtca z različnimi akterji znotraj lokalne skupnosti;
  • Dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec, in njihove starše;
  • Programi za opolnomočenje romskih družin pri vzgojnem delu in spodbujanju otrokovega razvoja ter oblikovanje jezikovno, kulturno in razvojno primernega večjezičnega gradiva za otroke.

Nacionalni projektni partner: Vrtec Šentvid, Ljubljana.

khetaun.pei.si