ZORALEDER (Močnejši)

Z REYN Slovenija do večje ozaveščenosti o pomenu kakovostne predšolske vzgoje

vodja projekta: Petra Zgonec

center: Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom

časovno obdobje trajanja projekta: 2016 – 2018

V okviru projekta ZORALEDER, katerega temeljni namen je okrepiti mrežo REYN Slovenija (S/REYN) ter izboljšati njeno prepoznavnost v slovenskem prostoru in širše, bo v letih 2016 in 2017 posebna pozornost usmerjena tudi naslednjim pomembnim namenom in ciljem projekta: 

  • dvig stopnje ozaveščenosti staršev o pomenu predšolske vzgoje;  
  • dvig kompetenc strokovnih delavcev na področju zagotavljanja večjezičnega, večkulturnega učnega okolja;
  • usposabljanje in vključevanje jezikovnih asistentov v neposredno pedagoško prakso;
  • spodbujati jezikovni razvoj ter razvoj predopismenjevalnih veščin romskih otrok in otrok migrantov;
  • dvig stopnje vpisa  romskih otrok in otrok priseljencev v vrtcih;
  • spodbujati povezovanje vrtca z lokalno skupnostjo ter romsko/priseljensko skupnostjo;
  • vplivati na izobraževalne politike v okviru priprave nove Nacionalne strategije vključevanja Romov za obdobje 2016-2021

 

izvajalci projekta na PI:

 

sodelujoče partnerske organizacije: Romski akademski klub, Urad Vlade RS za narodnosti, Vrtec Beltinci, Vrtec Otona Župančič Ljubljana, Vrtec Šentvid

vir/financer: Open Society Foundations

Dostopnost