Oblikovanje teoretskih podlag in praktičnih smernic za poučevanje retorike v osnovni in srednji šoli

Cilj projekta “Oblikovanje teoretskih podlag in praktičnih smernic za poučevanje retorike v osnovni in srednji šoli”, ki ga finančno podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je raziskovanje vloge pouka retorike v vzgoji in izobraževanju 21. stoletja.

Rezultati projekta prinašajo predloge kurikularnega načrtovanja, ki sodobno poučevanje retorike v osnovni in srednji šoli umeščajo v pedagoški proces kot čezpredmetno vsebino s posebnim poudarkom na vzgoji za aktivno državljanstvo. Tematika celovitejšega pogleda na aktivno državljanstvo, ki vključuje posameznikovo razvito zmožnost utemeljenega, verodostojnega, jezikovno izbranega javnega govora, je bila namreč bistvo antične demokracije, v zadnjem času pa je ponovno v središču različnih agend Sveta Evrope, ki so povezane z oblikovanjem izobraževalnih politik.

Strokovno skupino sestavljajo uveljavljeni strokovnjaki na področjih retorike, argumentacije in govora ter učitelji z dolgoletno prakso poučevanja retorike v osnovni šoli in vključevanja vsebin retorike v srednješolski pouk. Skupaj smo pripravili predloga novih učnih načrtov za osnovnošolski in sprednješolski pouk retorike, v pripravi pa je tudi strokovni priročnik za poučevanje retorike v osnovni in srednji šoli ter delovni zvezek za učence in dijake.

Pedagoški inštitut je edina institucija v Sloveniji z ustreznimi, tudi mednarodno uveljavljenimi raziskovalci in raziskovalkami za področje retorike in didaktike retorike. Tukaj sta nastala prvi in posodobljeni učni načrt ter potrjeno učbeniško gradivo za pouk obveznega izbirnega predmeta retorika v devetem razredu osnovne šole. Zasnovali smo in izvajamo tudi začetna in nadaljevalna usposabljanja za osnovnošolske in srednješolske učitelje, ki retoriko bodisi poučujejo kot samostojno učno vsebino ali jo vključujejo v poučevanje drugih predmetov.


Projektna skupina na PI:

 

Zunanji sodelavci (strokovna skupina):

  • mag. Alida Bevk, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani
  • prof. Mojca Cestnik, OŠ Polzela
  • prof. Darinka Marc, Gimnazija Poljane
  • dr. Katarina Podbevšek, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani
  • prof. Katarina Torkar Papež, Gimnazija Poljane
  • dr. Nina Žavbi, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Univerza v Ljubljani
Dostopnost