Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn – SKUPP

Vodja projekta na PI: mag. Suzana Geržina
Sodelujoči centri:

 

Časovno obdobje trajanja projekta: 14. 4. 2023 – 30. 6. 2026
Repozitorij projekta: https://zenodo.org/communities/skupp/?page=1&size=20

 

Namen in cilj projekta:

Projekt SKUPP Pedagoški inštitut izvaja skupaj s preostalimi konzorcijskimi partnerji: Kmetijskim inštitutom (vodilni konzorcijski partner), Geološkim zavodom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije. Projekt je bil pridobljen na javnem razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) z naslovom »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij« ter v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Namen projekta SKUPP je krepitev kompetenc podpornega okolja projektnih pisarn in enot ter tudi raziskovalcev inštitutov oziroma zavodov našega konzorcija v sklopu aktivnosti, povezanih s prijavami na javne razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorja Evropa. Krepitev kompetenc bo izvedena s prenosi znanja in idej znotraj partnerjev konzorcija, s povezovanjem med partnerji konzorcija ter s povezovanjem z drugimi konzorciji, prav tako izbranimi na navedenem razpisu MVZI. V okviru projekta bomo tako z novimi zaposlitvami v projektnih pisarnah in enotah organizirali ter izvedli številne dogodke, usposabljanja in mreženja med partnerji, z drugimi konzorciji ter zunanjimi deležniki.

Cilji projekta SKUPP so izboljšano podporno okolje, okrepljene kompetence strokovnih sodelavcev v projektnih pisarnah in enotah, ter boljša usposobljenost potencialnih prijaviteljev, obenem pa tudi večji vloga in uspešnost naših raziskovalnih organizacij na centraliziranih programih EU v fazah prijavljanja, izvedbe in poročanja ter okrepljena prepoznavnost in ugled tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju.

 

Izvajalci_ke projekta na Pedagoškem inštitutu:

 

Partnerji v projektu: Kmetijski inštitut Slovenije (vodilni konzorcijski partner), Geološki zavod Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Pedagoški inštitut

Financerja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) – »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij« (Ur. l. RS št. 140/2022) ter Evropska Unija – NextGenerationEU

Dostopnost