Program

8.30 – 9.00

registracija

9.00 – 9.30

pozdravni nagovor:

dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta in v.d. vodje programskega odbora

9.30 – 10.15

plenarno predavanje:

prof. Tone Kvernbekk, PhD (Univerza v Oslu): Evidence-based practice: wishful thinking?

10.15 – 10.45

odmor

10.45 – 12.25

predstavitve referatov v 5 predavalnicah

12.25 – 13.25

kosilo

13.25 – 14.45

predstavitve referatov v 5 predavalnicah

14.50 – 15.35

plenarno predavanje:

dr. Renata Salecl (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti): Vzgoja za nevednost v času na znanju temelječe ekonomije

15.35 – 15.55

podelitev priznanj

15:55 – 16:15

odmor

16.15 – 18.15

predstavitve referatov v 5 predavalnicah

18.15 – 18.30

zaključek konference

Program vseh prispevkov na konferenci

Dostopnost