CLIL Mreža za jezike v vzgoji in izobraževanju: K dvo- in večjezičnim predmetnim oz. področnim pismenostim

CLIL Network for Languages in Education: Towards bi- and multilingual disciplinary literacies (CLILNet LE)


Vodja projekta na PI: dr. Janja Žmavc
Šifra projekta: CA21114 (COST Action)
Sodelujoči centri: Center za diskurzivne študije v vzgoji in izobraževanju
Časovno obdobje trajanja projekta: 6. 10. 2022 – 5. 10. 2026
Spletna stran projekta: https://www.cost.eu/actions/CA21114/#tabs+Name:Description


O projektu:

Glavni namen COST Akcije CA1114 je oblikovati evropsko skupno raziskovalno agendo, ki si prizadeta izboljšati vključevanje pristopa CLIL (Content-and-Language-Integrated-Learning oz. vsebinsko-jezikovno integrirano učenje) pri razvijanju dvo-/večjezičnih predmetnih oz. področnih pismenosti. Cilj projekta je na ravni oblikovanja teoretskih konceptualizacij in raziskovanja različnih praks v evropskem in ameriškem izobraževalnem prostoru prispevati k obstoječim raziskavam na področju pismenosti in večjezičnosti ter spodbuditi nove raziskovalne smeri, na podlagi katerih bodo lahko oblikovana smiselna nacionalna priporočila za sistematičen prenos tovrstnih pristopov v izobraževalno prakso.


Rezultati:

  1. Konceptualni okvir predmetnih oz. področnih pismenosti: Towards an initial operationalisation of disciplinary literacies
  2. Raziskovalno poročilo o vključevanju pristopa CLIL v Evropi: Overview of CLIL provision in Europe and country-specific insights

Izvajalci_ke projekta na Pedagoškem inštitutu:

 

Dostopnost