TITA

Medsektorski pristop k obravnavi zgodnjega opuščanja šolanja: inovativna usposabljanja, pripomočki in dejavnosti

(Team cooperation to fight early school leaving (ESL): training, innovative tools and actions)

vodja projekta na PI: dr. Urška Štremfel

center: Center za uporabno epistemologijo

spletna stran projekta: http://titaproject.eu/

časovno obdobje trajanja projekta: 2014 – 2017

Namen projekta TITA je bil zasnovati, preizkusiti in ovrednotiti inovativne pristope osredinjene na preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja ter s tem prispevati k uresničevanju evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja. Na Pedagoškem inštitutu smo v letih 2014 do 2017 v projektu sodelovali kot snovalci znanstvenih podlag s katerimi smo z različnih teoretskih in raziskovalnih perspektiv osvetlili problematiko zgodnjega opuščanja izobraževanja. Pri tem smo se osredinili zlasti na prepoznavanje individualnih dejavnikov, ter dejavnikov v družinskem, šolskem in institucionalnem oziroma družbenem okolju, ki se na podlagi izsledkov mednarodnih raziskav znanja in drugih raziskav izobraževanja povezujejo z zgodnjim opuščanjem izobraževanja. Ob teoretskih izhodiščih, ki so nastajala kot rezultat raziskovanja in povezovanja različnih znanstvenih disciplin, smo posebno pozornost namenili znanstvenemu osmišljanju pristopov, katerih končni cilj je usmerjen v preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja. Pristopi zasnovani v okviru projekta so bili v obliki javnopolitičnih eksperimentov preizkušeni in ovrednoteni v Franciji, Luksemburgu in Švici, njihovi rezultati pa so kot dobre prakse za preprečevanje zgodnjega opuščanja izobraževanja z ustreznimi nadgraditvami lahko uporabljeni tudi v drugih (evropskih) državah.

Rezultati projekta so predstavljeni na spletni strani projekta http://titaproject.eu/ ter v znanstveni monografiji Early school leaving: Contemporary European Perspectives.  

sodelujoči raziskovalci/-ke na PI:

 

izvajalci projekta: École normale supérieure de Lyon, Institut français de l’Éducation, Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, Centre d’études et de recherches sur les qualifications, Haute école pédagogique du Valais, The Spanish Ministry of Education, Culture and Sport, The Equal Opportunities of Persons with Disabilities Non-profit Ltd. (FSZK)

vir/financer: Evropska komisija, programska skupina Edukacijske raziskave

Dostopnost