PIRLS

Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)

Namen raziskave je preverjanje bralne pismenosti učenk in učencev konec 4. razreda (povprečna starost približno 10 let).

Zajemi:

  • PIRLS 2016
  • PIRLS 2011
  • PIRLS 2009
  • PIRLS 2006