Odbori

Programski odbor:


Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut, predsednik programskega odbora
dr. Gašper Cankar, Državni izpitni center
dr. Mara Cotič, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem
dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
dr. Milena Ivanuš Grmek, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
dr. Marina Lukšič-Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
dr. Damijan Štefanc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; SLODRE
dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut


Organizacijski odbor:


dr. Alenka Gril, Pedagoški inštitut
mag. Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut
dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut
dr. Pavel Zgaga, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani; SLODRE
dr. Igor Ž. Žagar, Pedagoški inštitut

Dostopnost